Normal_omooc

Op 15 januari gaat kennisplatform OMOOC van start met de MOOC Digitalisering doet ertoe. Met de toenemende digitalisering behoort digitale dienstverlening tegenwoordig tot een van de primaire processen van overheidsorganisaties en moeten ambtenaren toegerust zijn op de digitale transformatie van beleidsvorming en dienstverlening. Niet iedere publieke professional beschikt over voldoende kennis en expertise om de actuele ontwikkelingen en nieuwe digitale vraagstukken adequaat het hoofd te bieden. Daarom is discussie, scholing en het informeren van publieke professionals over de digitale overheid een noodzaak geworden. Met deze MOOC en een drietal bijeenkomsten wil OMOOC ambtenaren nieuwe inzichten en inspiratie bieden om hun dienstverlening nog beter af te stemmen op de samenleving. Dit meldt OMOOC.

In de MOOC Digitalisering doet ertoe spreekt Wouter Welling, beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken met een aantal deskundigen op het gebied van digitale dienstverlening en de digitale overheid. De onderwerpen die van 15 tot en met 19 februari aan bod komen zijn achtereenvolgens: digitale identiteit, digitale inclusie, leren van platformen, de rol van het algoritme, digitale grondrechten en de generieke digitale infrastructuur.
 
Deze MOOC is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van BZK, directie Informatiesamenleving en Overheid, Vereniging voor OverheidsManagement en Publiek Denken. Meer informatie op www.omooc.nl.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids