Joop de Kraker wil met Unesco-leerstoel duurzaamheidsproblemen oplossen

Unesco heeft de leerstoel Technology-enhanced Learning for Sustainable Development toegekend aan de Open Universiteit. Prof. dr. ir. Joop de Kraker is de leerstoelhouder. De leerstoel is gericht op de vraag hoe je - met ICT - leerprocessen kunt ondersteunen die bijdragen aan een duurzamere toekomst. Dat meldt de Open Universiteit. 

De huidige duurzaamheidsproblemen zijn mondiaal van karakter, en kunnen alleen opgelost worden als mensen op allerlei plekken en in allerlei posities in actie komen. Met behulp van technologie kunnen we wereldwijd heel veel mensen bereiken met de kennis die ze daarvoor nodig hebben, én met elkaar verbinden zodat ze ook van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.  

Actie-competentie 

Joop de Kraker gaat zich binnen deze leerstoel vooral richten op de vraag hoe je met behulp van ICT op grote schaal de 'actie-competentie' van mensen kunt ontwikkelen. Dat is het vermogen van mensen om concrete acties te ondernemen die bijdragen aan het oplossen van duurzaamheidsproblemen.

MOOC 

Joop de Kraker gaat onder andere onderzoeken hoe de succesvolle Massive Open Online Course (MOOC) over plasticvervuiling van zeeën en oceanen het beste uitgebouwd kan worden. De MOOC werd ontwikkeld door dr. Ansje Lohr, samen met collega milieu- en onderwijswetenschappers van de Open Universiteit, en wordt financieel ondersteund door UNEP, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. De MOOC is inmiddels beschikbaar in 10 talen. Daarnaast is er ook een interactief digitaal platform opgezet en worden gespecialiseerde online masterclasses aangeboden.

Sinds de lancering van de MOOC in 2015 hebben meer dan 30.000 mensen wereldwijd deelgenomen, die honderden lokale acties hebben gestart. "De vraag is hoe je dit alles zó kunt verbinden dat het de actie-competentieontwikkeling van zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk ondersteunt. Het antwoord op die vraag kan dan ook weer bruikbaar zijn voor andere grote duurzaamheidsproblemen, zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies", zegt De Kraker hierover.

Wereldwijd kennisnetwerk

In zijn onderzoek naar het ondersteunen van 'leren voor duurzame ontwikkeling' werkt hij al jaren samen met onderwijskundigen en onderwijstechnologen van de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. De Kraker: "De combinatie van deze expertise en die op het vlak van milieu en duurzaamheid maken de Open Universiteit internationaal uniek, en verklaart ook de interesse van VN-organisaties als Unesco en UNEP. Op hun beurt bieden deze organisaties ons weer toegang tot grote, wereldwijde netwerken en samenwerkingsverbanden". Nederland telt op dit moment twaalf Unesco-leerstoelen aan zeven universiteiten en twee hogescholen. De leerstoelen zijn onderdeel van een wereldwijd kennisnetwerk en stimuleren onderzoek en educatie over voor Unesco relevante onderwerpen.

Door: Nationale Onderwijsgids