Logo_tilburg_universiteit_logo

Democratie, eigendunk en zelfbedrog. Dat zijn kernbegrippen in de vierde Willem Witteveenlezing die op donderdag 18 december 2018 wordt uitgesproken door Tom-Jan Meeus, politiek journalist bij de NRC, aan Tilburg University. Dit meldt Tilburg University.

Tom-Jan Meeus gaat in de lezing in op de burger als product, de politiek als knecht en online vrijheid als leugen. Oftewel de ondermijning van het democratiebesef. Hij plaatst ons veranderende democratiebesef in de context van een algemeen verlies van (gemeen-)schappelijkheid in het openbare debat. Meeus wijt dat aan wat hij ‘de liberale overwinning’ noemt: het stimuleren van individualiteit creëert een democratiebesef dat eigenbelang uitvergroot en empathie doet krimpen. En op wereldschaal schept het een verdienmodel waarbij bedrijven en investeerders gratis diensten aanbieden om het gedrag van de afnemers van die diensten als product door te verkopen.
 

Willem Witteveen

 
De Willem Witteveenlezing is gewijd aan voormalig Eerste Kamerlid en hoogleraar Willem Witteveen van Tilburg Law School, die omkwam bij de aanslag op de MH17. Tilburg University wil zijn gedachtegoed, dat gevormd is door een humanistische en academische traditie en een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, levend houden en toegankelijk maken voor jongeren door jaarlijks de Willem Witteveenlezing te organiseren. De Willem Witteveenlezing wordt mogelijk gemaakt door het vfonds, Tilburg Law School en Academic Forum. Meer informatie op www.tilburguniversity.edu.
 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids