Normal_tweede_kamer
 
Op woensdag 17 oktober 2018 van 14.00 tot 17.00 uur overlegt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over schaduwonderwijs. Als ouders betalen voor extra begeleiding en ondersteuning van leerlingen, heet dat schaduwonderwijs. Dit is een aanvulling op het gewone onderwijs. Voor dit overleg komt minister Slob van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de Kamer. Dit meldt de Tweede Kamer.
De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 30 januari 2017 een notaoverleg gehouden over gelijke onderwijskansen en schoolkosten. In dit overleg heeft staatssecretaris Dekker, die toen de verantwoordelijke staatssecretaris was, toegezegd de omvang van het schaduwonderwijs te laten onderzoeken.
 

Ongeveer helft van deze onderwijsondersteuning is gratis

Wat opvalt in het onderzoeksrapport ‘Licht op schaduwonderwijs’ is dat ongeveer de helft van het schaduwonderwijs gratis is voor de ouders. Sowieso is de financiële omvang van het  schaduwonderwijs volgens de minister beperkt. De onderzoekers schatten de kosten van het schaduwonderwijs tussen de 74 en 286 miljoen euro per jaar. 
 

Leerlingen van het voortgezet onderwijs het vaakst naar schaduwonderwijs

Havisten en vwo’ers hebben het vaakst betaalde bijles. Hoe hoger de ouders zijn opgeleid, hoe meer betaalde onderwijsondersteuning wordt genomen. Vo-scholen geven in veel gevallen ook zelf bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining. Daarvan maken vooral vmbo-leerlingen, leerlingen uit de onderbouw en leerlingen met lager opgeleide ouders gebruik. Die ondersteuning is voor deze leerlingen vaak gratis. Een meerderheid van de ouders geeft aan dat ze de extra ondersteuning gebruiken omdat ze het gewone onderwijs onvoldoende vinden. De minister blijft deze ontwikkelingen volgen en stimuleert nader onderzoek.
 

Toename particulier onderwijs

SP-Kamerlid Peter Kwint heeft in de regeling van werkzaamheden van dinsdag 9 oktober 2018 gevraagd naar een brief van de minister waarin die zijn verklaring geeft waarom het privéonderwijs in Nederland zo is toegenomen. Ook heeft hij gevraagd om spoedig een debat daarover in te plannen. De commissie heeft besloten om deze brief toe te voegen aan de agenda van dit algemeen overleg.