Normal_teamwork_personeel_werk_samenwerking_team

De PO-Raad en VO-raad organiseren vanaf september de masterclass Samenspel bestuur en (G)MR voor bestuurders en (voorzitters van) medezeggenschapsraden. Het doel van deze masterclass is dat beide partijen meer begrip krijgen voor elkaars rol en positie in het beleidsvormingsproces en dat duidelijk wordt wat de representatieve rol is van de (g)mr ten opzichte van de achterban. Dit meldt Verus.

De masterclass wordt georganiseerd in het kader van het project Versterking medezeggenschap van de gezamenlijke onderwijsorganisaties. Dit initiatief wil de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs versterken. Gezamenlijk moet een breed draagvlak voor het beleid en de implementatie ervan gecreëerd worden, met daarin respect voor elkaars rol.
 
Tijdens de masterclass wordt uitleg gegeven over verschillende aspecten van medezeggenschap zoals het juridisch kader, de (in)formele rol ervan in de beleidsvorming en de verhoudingen met het toezicht en de achterban.
 
De masterclass Samenspel bestuur en (G)MR vindt plaats in het kantoor van PO-Raad en VO-raad in Utrecht. Deelname is gratis. Voor meer informatie klik hier.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids