Inspectie breekt lans voor betere medezeggenschap in hoger onderwijs

Medezeggenschapsraden zijn voor besturen van hogescholen en universiteiten een belangrijke bron van informatie. Door onder meer de lage opkomst van verkiezingen lijkt dit wel op te drogen, waarschuwt de Onderwijsinspectie. Dat meldt de AOb. 

De inspectie constateerde in het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ dat het niet goed gaat met het functioneren van de medezeggenschapsraad in het hoger onderwijs. 

Alarmbellen 

Het is niet de eerste keer dat de alarmbellen rinkelen voor de medezeggenschapsraad. De verkiezingsopkomst loopt al jaren terug. Ook de ondersteuning van de raden laat te wensen over, bleek uit onderzoek van van Berenschot.

Nog niet ingrijpen 

Minister Dijkgraaf liet eerder dit jaar weten nog niet te willen ingrijpen. Hij laat het over aan de onderwijsinstellingen om de juiste ondersteuning te kiezen.

Coronapandemie 

De coronapandemie blijft ook niet onbesproken. Studenten hadden last van eenzaamheid en motivatieproblemen. Docenten kregen te maken met een hoge werkdruk. De pandemie heeft echter ook wat positiefs opgeleverd: de digitalisering van het onderwijs kwam in een stroomversnelling. Onderwijsinstellingen willen de voordelen vasthouden en daarom is van volgens de inspectie van belang dat de instellingen een ‘actuele visie op digitaal onderwijs’ ontwikkelen.

Daarbij moeten wel de voor- en nadelen van onderwijs op afstand goed afgewogen worden. “Als dat goed lukt, kunnen studenten profijt hebben van kwalitatief versterkt en flexibel hoger onderwijs.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk