Normal_studenten__studeren__werken__huiswerk__laptop__blij__hbo__uni__mbo

Er moet een goed alternatief komen voor de fiscale scholingsaftrek en ook volwassenen moeten gebruik kunnen maken van een leven lang leren-krediet. Dat is nodig om vakmensen die voor onze economie en samenleving zo belangrijk zijn "actief en wendbaar" te houden op de arbeidsmarkt, zegt voorzitter Ton Heerts van de MBO Raad. Hij vraagt het ministerie van Sociale Zaken om zich in te zetten om deze randvoorwaarden goed te regelen. De Vaste Kamercommissie van het ministerie bespreekt vandaag het arbeidsmarktbeleid, waarbij het leven lang leren een belangrijk agendapunt is. Dit meldt de MBO Raad.

Vorige week ondertekenden Ton Heerts en minister Van Engelshoven van Onderwijs een bestuursakkoord. Een van de afspraken is dat het mbo zich gaat richten op een leven lang ontwikkelen. Een "permanente cultuur" is volgens Heerts nodig om aan de grote vraag naar vakmensen blijvend te kunnen voldoen.

Werknemers zijn niet langer hun hele leven in dienst van eenzelfde werkgever, de huidige maatschappij vraagt meer flexibiliteit. Permanente om- en bijscholing is voor volwassenen een nieuwe vorm van zekerheid op de arbeidsmarkt, maar het initiatief ligt wel bij de werknemers en werkgevers. De overheid kan dit initiatief stimuleren door onder meer financiële zekerheid te bieden met het leven lang leren-kredit, zegt Heerts.

Meer informatie op www.mboraad.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids