Normal_kunst_kind_schilderen_verf_kwast_hand

Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) wordt veel kennis ontwikkeld, worden initiatieven bedacht en uitgevoerd en leven tal van vragen over de manier waarop kinderen goed cultuuronderwijs kunnen krijgen. Reden om de komende vier jaar een structuur op te zetten waarin we kennis met elkaar kunnen delen en ontwikkelen die past bij het uiteenlopende en lokale karakter van CmK projecten en initiatieven. Dit meldt het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Het LKCA, binnen het programma verantwoordelijk voor kennisdeling, heeft gekozen voor het ontwikkelen van een netwerk van leergemeenschappen. De spil daarin zijn moderatoren, die het proces van kennisdelen gaan aanjagen en ondersteunen. De vraag is nu hoe de ideale moderator eruitziet, wat hij of zij nodig heeft om een leergemeenschap te begeleiden en aan welke training behoefte is?

Tijdens de CmK conferentie op 15 juni zijn alle aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan over het profiel van de ideale moderator. Dit heeft een mooie verzameling van eigenschappen, kennis en bekwaamheden opgeleverd die belangrijke input is voor een eerste ontwerpsessie van de training voor moderatoren na de zomer.

Wil je moderator worden, maar heb je je niet aangemeld tijdens de conferentie? Dan kun je je opgeven voor de eerste ontwerpsessie van de training voor moderatoren op 26 september bij het LKCA via Petra Boon: petraboon@lkca.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids