Normal_daf_trucks

De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) heeft in samenwerking met de werkgeversorganisatie Technische Groothandel, de Technische Unie, TNO en Randstad ervoor gezorgd dat de eerste zestien uitzendkrachten een brancheverklaring ontvangen. De uitzendkrachten deden mee aan een pilot. In de brancheverklaring staat vermeld welke taken en verantwoordelijkheden zij beheersen in relatie tot de desbetreffende opleiding op mbo-2 niveau. Dit meldt STOOF.

Het afgelopen jaar heeft STOOF samen met TNO ingezet op een drietal pilots “Ontwikkelbanen” om voor uitzendkrachten zonder startkwalificatie beter in kaart te brengen wat hun opgedane competenties in het uitzendwerk zijn en daar waar mogelijk al werkend nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

De pilot bij de Technische Unie is nu afgerond en zestien uitzendkrachten krijgen hun brancheverklaring en een scholingsbudget vanuit STOOF. De tweede pilot bij DHL met Start People zal in mei worden afgerond en ook daar ontvangen de uitzendkrachten een brancheverklaring maar dan van Transport en Logistiek Nederland. De brancheorganisaties erkennen de verklaring als geldig voor hun hele bedrijfstak. De derde pilot met InPerson is reeds afgerond en is afgesloten met een ECVET-certificaat (Europees systeem voor erkenning van elders behaalde leerresultaten), ook voor zestien uitzendkrachten.

Deze brancheverklaringen hebben grote voordelen voor zowel uitzendkracht, uitzendwerkgever en inlenende werkgever. De uitzendkracht heeft een document waarin duidelijk te zien is wat hij of zij beheerst aan taken. De marktwaarde neemt toe en het draagt bij aan werkzekerheid.

De uitzendkrachten zijn door de praktijkopleider van de Technische Unie (Erkend Leerbedrijf) beoordeeld op basis van het officiële mbo-kwalificatiedossier. De uitzendorganisatie heeft de begeleiding verzorgd en daar waar mogelijk de uitzendkrachten op verschillende werkplekken ingezet zodat zij verschillende competenties konden laten zien en verder ontwikkelen. Het ontvangen van de brancheverklaring is voor laagopgeleide uitzendkrachten een opsteker, hierdoor groeit het zelfvertrouwen en dat zal bijdragen aan een leven lang leren en ontwikkelen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids