CNV-voorzitter Maurice Limmen is tegen afschaffen scholingsaftrek voor werkenden

Voorzitter Maurice Limmen van vakbond CNV keert zich tegen de plannen van de overheid om de scholingsaftrek af te schaffen. De scholingsaftrek biedt nu nog (belasting)voordelen voor werknemers die naast hun baan een opleiding of bijscholing volgen. Door de afschaf van deze subsidiemaatregel worden met name werknemers in de middenklasse hard geraakt. Een verkeerd signaal, vindt Limmen. De CNV-voorzitter wil dat de overheid de bezuiniging van 106 miljoen euro terugdraait. Dit melden CNV en NU.nl.

Volgens minister Bussemaker van Onderwijs komt het de opleidingssubsidie van het Rijk nu vooral terecht bij de mensen die het niet echt nodig hebben. Het zijn juist de lage inkomens die er van zouden moeten profiteren, aldus de minister. Het kabinet wil een nieuwe regeling instellen met scholingsvouchers die vooral bedoeld zijn voor werknemers die zelf niet snel voor bijscholing kiezen, zoals lageropgeleiden en ouderen.

Limmen is het hier niet mee eens. Scholing juist nu belangrijker dan ooit door de digitalisering en robotisering van de arbeidsmarkt. Bovendien heeft de middengroep de laatste jaren al veel klappen te verduren gehad waardoor de kloof tussen de midden en hoge inkomensgroepen alleen maar groter is geworden. Limmen ziet niet waarom het verbeteren van de kansen voor lageropgeleiden ten koste moet gaan van de groepen die zich al scholen “en waarvan het ook hartstikke nodig is dat zij dat doen”.

Om de inkomensverschillen te verkleinen is het nodig dat werknemers in zichzelf investeren. “Dan is het een verkeerd signaal als de overheid zegt: je moet dat zelf betalen. Die mensen hebben juist nu een steuntje in de rug nodig”, vindt Limmen. Zijn vakbond heeft er deze week bij de Kamer op aangedrongen om de plannen nog eens onder de loep te nemen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids