Logo_logo_stichting_school_en_veiligheid

“De koers naar een sociaal veilige school is ingezet. Nu is het zaak om koers te houden”, aldus Stichting School & Veiligheid. De stichting die zich inzetten een veilig klimaat op scholen organiseert daarom in het schooljaar 2016-2017 weer vier nieuwe middagbijeenkomsten van Op Koers! Kernwoorden van deze vervolgbijeenkomsten zijn: kleinschalig, dynamisch en thematisch. Naast enkele sprekers, is er veel ruimte voor uitwisseling onder leiding van experts.

Stichting School & Veiligheid organiseert deze speciale scholingsconferenties in het kader van het Actieplan Sociale Veiligheid op School. Er zijn conferenties voor het primair en voortgezet onderwijs, en voor het speciaal (basis) onderwijs.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 12 oktober en heeft als thema 'Omgaan met een calamiteit op school'. Onder begeleiding van experts doorlopen de deelnemers een calamiteit. Hierbij worden verschillende situaties  nagebootst. Deze eerste bijeenkomst richt zich met name op  schoolbestuurders, schoolleiders, teamleiders en beleidsmedewerkers in voortgezet onderwijs.

De bijeenkomst van 16 november is bedoeld voor onderwijsprofessionals uit het speciaal (basis) onderwijs en wordt georganiseerd in samenwerking met  Lecso en SBOwerkverband. Centraal staat het vormgeven en borgen van sociale veiligheid. Stichting School & Veiligheid heeft daarvoor al veel praktische instrumenten en tools ontwikkeld. De toepassing van deze hulpmiddelen wordt tijdens de bijeenkomst uiteengezet.

De samenwerking met ouders in de vorm van een pedagogische coalitie staat centraal tijdens de bijeenkomst op 8 februari 2017 voor professionals in het primair onderwijs. Tot slot is er op 16 maart 2017 een bijeenkomst voor mentoren uit het voortgezet onderwijs met als thema 'Klas in beeld'.  Hoe maakt u naast individuele plannen voor de leerling ook goede klassenplannen. Heeft u niet alleen de leerling maar ook uw klas goed in beeld?

Meer informatie over de scholingsbijeenkomsten via www.schoolenveiligheid.nl

© Nationale Onderwijsgids