Normal_wiskunde_som_rekenen_opgaven

Vandaag vindt in Utrecht een conferentie plaats over wiskundedidactisch onderzoek in de praktijk van het wiskundeonderwijs. Deze conferentie wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht en SLO. Dit meldt NRO.

Het doel van deze dag is de wereld van onderzoek en praktijk aan elkaar te verbinden en te stimuleren. Docenten worden geinformereerd over onderzoek en onderzoekers krijgen vragen uit het werkveld. De doelgroep bestaat uit wiskundedocenten uit de volle breedte van het voortgezet onderwijs en onderwijsonderzoekers gericht op de didactiek van de wiskunde.
 
NRO-directeur Jelle Kaldewaij opent de conferentie. Naast sprekers en posterpresentaties vanuit het onderzoeksveld, mogen deelnemers aan de conferentie ook zelf een probleem formuleren in het wiskundeonderwijs waarvoor onderzoek gewenst lijkt: welk onderzoek zou jij nou zélf in het wiskundeonderwijs willen (laten) verrichten?
 
De conferentie vindt vandaag plaats in Utrecht van 14.30 uur tot 19.00 uur. Deelnemers ontvangen na de conferentie een certificaat dat naar verwachting door Registerleraar wordt geaccrediteerd.
 
© Nationale Onderwijsgids