Logo_logo_logo_william_schrikker_groep

Voor de vijfhonderdste keer heeft de rechtbank de leerstraf 'So-Cool' opgelegd als alternatieve straf. Zodoende hebben inmiddels evenzoveel jongeren in de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 'So-Cool' gevolgd na het plegen van een delict. De training is specifiek gericht op jongeren met een licht verstandelijke beperking met als doel om recidive te voorkomen. Dat meldt William Schrikker Groep.

De methodiek zet in op het bouwen van zelfvertrouwen waardoor de jongeren uiteindelijk ook zelfredzamer worden. Sinds de start in het voorjaar van 2012 heeft 'So-Cool', uitgevoerd door de William Schrikker Groep, goede resultaten laten zien en scoort meer dan de helft van de jongeren aanzienlijk hoger op het gebied van zelfvertrouwen.

De kinderrechter kan de leerstraf 'So-Cool' opleggen aan jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) die een strafbaar feit hebben gepleegd. Dit gebeurt steeds vaker. Doel is jongeren tot 23 jaar meer zelfvertrouwen te geven en probleemoplossende vaardigheden en sociale vaardigheden aan te leren. Het is een interventie in het leven van jongeren, een kans om het roer om te gooien. De jongeren volgen een intensieve individuele training: zeventien bijeenkomsten verspreid over enkele maanden. Vrijblijvend is het zeker niet. Als de jongeren niet meewerken, kan de rechter hen een andere straf opleggen, bijvoorbeeld detentie.

De impulsiviteit van veel LVB-jongeren brengt hen vaak in de problemen. Tijdens 'So-Cool' maken ze kennis met de techniek 'stop-denk-doen', waardoor er ruimte komt om hun eerste emoties te herkennen en vervolgens bewuste keuzes te maken in plaats van zich te laten meeslepen door woede en agressie. Een trainer gaat samen met de jongere aan de slag met leerdoelen die voor de jongere zelf belangrijk zijn.

Blijvend veranderen is niet gemakkelijk, maar het lukt de jongeren die echt gemotiveerd zijn en zich volledig willen inzetten. De boostersessie, een maand na de training, helpt. Trainers bellen 'hun' jongeren na de training nog enkele keren op om te horen hoe het met hen gaat en of ze nog vragen hebben. So-Cool is een justitiële gedragsinterventie (leerstraf) en staat voor SOciaal COgnitieve Oplossingen Leren. Het is een training die alleen nog door de rechter kan worden opgelegd als er een delict is gepleegd. So-Cool is in 2013 erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

© Nationale Onderwijsgids