Normal_gymnastiek23534

Wat zijn de kansen en uitdagingen voor meer en beter beweegonderwijs op de basisschool? Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil het aantal gymnastieklessen van twee naar drie uur verhogen. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) wordt op 28 april in Leeuwarden de discussiebijeenkomst ‘Meer bewegen op basisscholen’ georganiseerd. Met deze bijeenkomst wil het ministerie het belang van het beweegonderwijs benadrukken. Dat meldt Sport op Basisscholen.

De bijeenkomst moet stakeholders in en rondom het onderwijs aanzetten tot actie om dagelijkse beweegmomenten voor onze jeugd te creëren. Daarnaast wil het ministerie in discussie met het werkveld over de kwaliteit van het beweegonderwijs en of de uitbreiding van twee naar drie uur haalbaar is. Het is van groot belang dat kinderen op jonge leeftijd bewegen voor de ontwikkeling van een gezonde leefstijl. Bovendien presteren kinderen die voldoende bewegen beter op school.

Samen met de Friese gemeenten, onderwijs en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt al sinds 2011 een structurele kwaliteitsimpuls aan het beweegonderwijs op Friese basisscholen gegeven. Dat gebeurt door de inzet van vakleerkrachten en het aanbieden van gezonde voedingsprogramma’s. In 2011 kreeg slechts 7 procent van de leerlingen in Friesland les van een vakleerkracht. Inmiddels is dat verhoogd naar ruim 50 procent.

Op de bijeenkomst gaat hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Erik Scherder in op het belang van voldoende beweging voor jonge kinderen. Verder is er een discussie met het werkveld over de kansen en uitdagingen voor het beweegonderwijs. 

© Nationale Onderwijsgids