Logo_download__2_

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De Raad concludeert in haar recentelijke rapport 'Meedoen is de kunst' dat steeds minder kinderen, jongeren en ouderen in hun vrije tijd muziek-, schilder- of toneellessen volgen. Dit meldt de Raad voor Cultuur. D66 wil nu dat er een vertegenwoordiger van de jongeren wordt toegevoegd aan de Raad voor Cultuur. Kamerlid Vera Bergkamp bepleitte dat woensdagavond tijdens een cultuurdebat in de Tweede Kamer. 

Omdat de Raad voor Cultuur ook adviezen geeft op de lange termijn is het volgens Bergkamp goed om "met de toekomst over de toekomst'' te praten.

Volgens de Raad bevindt de culturele sector zich momenteel in een overgangsfase. De kwaliteit en continuïteit van het aanbod staan hierdoor onder druk. Met name de toegankelijkheid van de voorzieningen voor cultuurparticipatie is, zeker voor kinderen en ouderen, niet vanzelfsprekend. Op verzoek van minister Bussemaker (OCW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doet de raad in zijn advies voorstellen voor een toekomstbestendig stelsel van voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie. Een van de adviezen is dat het overheidsbeleid zich vooral zou moeten richten op voorzieningen voor de jeugd, omdat daar de basis wordt gelegd voor een culturele loopbaan.

De raad pleit er daarnaast voor dat kunstenaars, docenten, verenigingen, centra voor de kunsten en commerciële partijen ruimte krijgen voor nieuwe vormen van scholing, presentatie en samenspel. Hiervoor zouden de overheden altijd programmagelden beschikbaar moeten stellen. 

Bergmkamp van D66 heeft al even haar voelsprieten uitgestoken bij de raad, die het volgens haar best een leuk idee vindt.

© Nationale Onderwijsgids