Schrijfstijl, schrijfcursus, jargon

HOOGEVEEN - Uit een onderzoek van de rekenkamercommissie naar de schrijfstijl van ambtenaren in Hoogeveen komt naar voren dat geschreven stukken van hun hand vrijwel onmogelijk te begrijpen zijn. De rekenkamer adviseert daarom deze ambtenaren een schrijfcursus te laten volgen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

In het onderzoek werden zes ambtelijke voorstellen voor nieuw gemeentelijk beleid doorgelicht. Deze bleken vanwege vaag taalgebruik, ambtelijk jargon, lange zinnen en onnodige afkortingen zelfs voor mensen die hoger onderwijs hebben gevolgd praktisch onleesbaar.

Tevens worden onderwerpen in deze voorstellen vaak eenzijdig belicht en worden deze nauwelijks van enige achtergrondinformatie voorzien. Voor raadsleden is het daardoor erg lastig om tot een weloverwogen besluit te komen. Het hele gebeuren komt de democratische besluitvorming dan ook absoluut niet ten goede, aldus de rekenkamer.

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem