Sinds de afschaffing van de LOM-scholen en het individueel onderwijs hebben leraren naast reguliere leerlingen vaak diverse leerlingen met een bepaalde leerhandicap in de klas. Scholen krijgen daarnaast vanaf 2011 een zorgplicht. Volgens onderwijsdeskundige Marjan van den Berg gaat het 'pleisters plakken' ten koste van de reguliere lessen.

Van den Berg zei gisterochtend in het EO-radioprogramma Dit is de Dag dat ze vreest dat de zorgtaken van scholen en docenten ten koste van de kwaliteit van het onderwijs zullen gaan.

Volgens Van den Berg wordt het tijd dat er 'een dapper persoon met veel visie' opstaat die ervoor zorgt dat er weer geld in het onderwijs gepompt wordt en dat de scholen voor speciaal basisonderwijs zo snel mogelijk weer terug komen. 'We hebben in de afgelopen jaren alle expertise en kennis over kinderen met leerhandicaps om zeep geholpen. Juist die kinderen betalen de prijs van al die onderwijsoperaties.'

© Nationale Onderwijsgids