Pot geld biedt grote kansen voor Zeeland om lezen leuker te maken

Er komt 74 miljoen euro beschikbaar om lezen leuker te maken voor kinderen in Nederland. En dat is hard nodig want hun leesvaardigheid is niet meer op het niveau dat het ooit was. Niet ieder kind heeft boeken tot zijn of haar beschikking en in Zeeland zit er niet op iedere hoek van de straat een bibliotheek. De Zeeuwse Bibliotheken zijn dan ook heel blij met het geld van het demissionair kabinet. Dat meldt Omroep Zeeland. 

Volgend jaar wordt pas duidelijk hoeveel geld de provincie Zeeland toegeschoven krijgt voor dit project. Op dit moment wordt er in kaart gebracht welke scholen mee willen werken. Volgens Felice Portier, adviseur van de Zeeuwse Bibliotheken, komen al veel scholen uit zichzelf naar de bibliotheken. De scholen vragen zich af of er iets voor hen georganiseerd wordt omtrent lezen.

Taalachterstand 

Kinderen die met een taalachterstand naar de basisschool gaan, halen de achterstand niet meer in tijdens hun schoolcarrière, stelt Portier. Nog meer leescoaches zijn dan ook wenselijk. Wil je als school bijvoorbeeld weten wat je kunt doen om leerlingen sneller een boek te laten oppakken, dan kan zo'n coach daarover adviseren. En ook kunnen zij de kinderen helpen met het uitzoeken van een goed leesboek.

Extra geld voor het gehele onderwijs 

Het extra geld is er ook voor middelbare scholen, praktijkonderwijs, het mbo, de pabo en andere lerarenopleidingen. Bestaande samenwerkingsvormen tussen scholen en lokale bibliotheken worden met dit geld verder vergroot.

Leesniveau is ondermaats 

De onderwijsinspectie geeft al een aantal jaar op rij aan dat het leesniveau van basisschoolleerlingen ondermaats is. Onlangs kwam uit het PISA onderzoek dat de leesvaardigheid van vijftienjarigen ronduit slecht is.

Peutertje Luister

Een leuk voorbeeld tussen de bibliotheek en kinderopvang Lien! in Vlissingen is leesproject Peutertje Luister. Betrokkenen lezen tijdens de voorleesmorgen een boek voor aan één van de groepen in de kinderopvang. Daarbij zien de bibliotheek en de kinderopvang de kinderen ook echt opleven als er een boek gelezen wordt.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk