Vrij buiten kunnen spelen helpt kinderen bij hun ontwikkeling

"Vrij buiten spelen helpt kinderen om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen", zegt Marielle Balledux van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). "Kinderen maken dan hun eigen spel en regels. Ze ontdekken veel, ook over zichzelf en hoe ze omgaan met elkaar in een groep." Dat meldt het NJi.

Balledux benadrukte het belang van vrij buiten spelen onlangs ook in het radioprogramma Spraakmakers. Een van de onderwerpen in het programma was de waarde van meer bewegen voor kinderen met problemen. "Dat kinderen meer ruimte krijgen om te bewegen en te spelen zorgt ervoor dat ze beter in hun vel zitten. Dat heeft zeker invloed op hoe het later met hen gaat."

Kinderen met problemen 

Meer bewegen kan een deel van de oplossing zijn voor kinderen met problemen, zei Balledux. "Bewegen en spelen is belangrijk, maar er zijn meer redenen waarom kinderen en jongeren problemen ervaren. Bijvoorbeeld prestatiedruk en het ontbreken van perspectief als het gaat om een woning, een studie of een baan. Dat speelt ook mee."

Bankjes voor ouders 

Ze belichtte het belang van elkaar ontmoeten in de buitenruimte, niet alleen voor kinderen maar ook voor hun ouders. Op bezoek in Italië viel het haar op dat daar in speeltuinen veel bankjes staan voor ouders. "Dat is belangrijk om een samenleving te creëren waarin mensen naar elkaar omzien. Dat geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Die kunnen elkaar treffen op die bankjes."

Door: Nationale Onderwijsgids