Wiersma zijn spoedwet voor nieuwkomers valt niet overal even goed

Onderwijsminister Dennis Wiersma gaat met zijn spoedwet voor onderwijs aan nieuwkomers als een olifant door een porseleinkast. Dat zegt adviseur Ronald Bloemers van VOS/Abb in dagblad Trouw. Dat meldt VOS/Abb. 

De Raad van State (RvS) was al erg kritisch over de spoedwet (Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen). Daarmee probeert Wiersma druk te zetten op schoolbesturen, gemeenten en het Rijk. De RvS vreest dat de spoedwet de wet die er nu al ligt gaat doorkruisen. Dat risico zit vooral in de voorgestelde procedure. Daarin staat dat pas na een besluit van de minister een nieuwkomersvoorziening kan worden ingericht. Dat besluit is wel zo vormgegeven dat het als dwingend kan worden beschouwd. Inclusief de mogelijkheden tot het opleggen van sancties.

Scholen doen al zo goed mogelijk hun best 

Adviseur Ronald Bloemers benadrukt het net iets anders. Bloemers geeft in Trouw aan dat scholen er over het algemeen alles aan doen om het onderwijs goed te leveren aan leerplichtige nieuwkomers. Het lukt alleen vaak niet vanwege de snelle groei van het aantal asielaanvragen, de ongelijke spreiding van vluchtelingen door Nederland en het grote lerarentekort. Daarom snapt Bloemers ook niet dat minister Wiersma dreigt met het opleggen van sancties om verandering in de situatie te krijgen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk