Leerlingen groep 8 scoren op laatste eindtoets gemiddeld een 535,3

Leerlingen in groep 8 van de basisschool hebben dit jaar een gemiddelde score van 535,3 behaald bij de centrale eindtoets, die mede bepaalt naar welke middelbare school ze kunnen. Bij deze score past volgens het College voor Toetsen en Examens een brugklasadvies voor vmbo gemengde/theoretische leerweg en havo. Ongeveer 80.000 leerlingen op ruim 2700 basisscholen hebben de eindtoets afgelegd, die dit jaar voor het laatst is afgenomen.

De gemiddelde score is vergelijkbaar met een jaar geleden, toen groep 8-leerlingen gemiddeld 535,2 punten scoorden. Het jaar daarvoor was de gemiddelde score 535,0. Bij de centrale eindtoets zijn scores mogelijk tussen de 501 en 550. Op basis van de toetsuitslag kunnen basisscholen het middelbare schooladvies dat ze leerlingen eerder dit jaar hebben gegeven bijstellen, in overleg met de leerlingen en hun ouders of verzorgers.

In 2020 was er vanwege de coronacrisis geen centrale eindtoets. In de twee jaar daarvoor lag de gemiddelde score van de toets iets hoger dan dit jaar: in 2018 scoorden achtstegroepers gemiddeld 535,6 en in 2019 ging het om 536,1.

Doorstroomtoets 

Vanaf volgend jaar gaan kinderen in groep 8 in februari een zogeheten doorstroomtoets doen en vervalt de centrale eindtoets. Het is de bedoeling dat de leerlingen dan al in januari een voorlopig middelbare schooladvies krijgen. Als ze de doorstroomtoets vervolgens beter maken dan op basis van dat advies kan worden verwacht, wordt het middelbare schooladvies aangepast.

Door: ANP