'Schoolboeken dragen bij aan discriminatie en stereotypen'

Uitgeverij Malmberg laat sensitivity readers kritisch kijken naar hun bestaande schoolboeken en nog uit te geven lesmateriaal. Doel is discriminerende woorden en passages te schrappen en inclusiviteit en diversiteit in de schoolboeken te laten zien. Wij juichen dit initiatief toe. Dat meldt Movisie. 

Hier hebben niet alleen de kinderen baat bij die zich nu wel in de schoolboeken kunnen herkennen, maar alle kinderen. Want schoolboeken waarin niet elk gezin uit een vader, moeder en twee kinderen bestaat. Waarin mensen verschillende huidskleuren hebben. En mensen met een beperking meedoen in de maatschappij. Die zijn belangrijk om vooroordelen en stereotypen te verminderen.

Herhalen van stereotypen 

Uit onderzoek weten wij dat stereotypen, dus denkbeelden over groepen in de samenleving, een belangrijke voorspeller zijn voor discriminatie. In boeken en in lessen in de klas worden soms onbedoeld stereotypen herhaald. En stereotypen herhalen, is stereotypen versterken. Stel dat in een schoolklas een stereotype besproken wordt, ook al wordt gelijk gezegd dat het stereotype natuurlijk niet klopt, dan wordt deze juist actief in het brein. De associatie wordt daardoor versterkt.

Counterstereotypen 

Wat wel werkt is om mensen counterstereotypen te laten zien. Dus mensen en beelden die tegenovergesteld zijn aan een bepaald stereotype. Bijvoorbeeld een vrouw in een typisch mannenberoep. Het beste werkt het als mensen zich er niet bewust van zijn dat het de bedoeling is om hierdoor minder stereotype te gaan denken. Onbewuste blootstelling aan counterstereotypen werkt omdat het leidt tot flexibel en creatief denken. Schoolboeken die een divers wereldbeeld laten zien, kunnen hieraan bijdragen.

Door: Nationale Onderwijsgids