Schoolterrein in Pijnacker volledig op de schop

VSM Sloopwerken is in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp deze week begonnen met het bouwrijp maken van het schoolterrein aan de Groen van Prinstererlaan in Pijnacker. Dat meldt de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Eerst verwijdert VSM Sloopwerken beplantingen en bomen. Daarnaast vindt asbestsanering plaats. Vervolgens wordt het huidige schoolgebouw gesloopt, wordt de bodem gesaneerd en wordt voor nieuwbouw een bouwput gegraven.

Verkeer kan hinder ondervinden 

Naar verwachting duren de werkzaamheden circa anderhalve maand. Verkeer kan in deze periode enige hinder ondervinden. Bouwverkeer volgt de verplichte route Groen van Prinstererlaan-Meidoornlaan-Oostlaan of omgekeerd.

Door: Nationale Onderwijsgids