Sommige kinderen worden vanaf hun geboorte tweetalig opgevoed, anderen leren op jonge leeftijd een tweede taal. Wanneer kinderen een nieuwe taal leren op een leeftijd dat ze zich ervan bewust zijn dat ze iets nieuws leren, stimuleert dit hun communicatieve vermogen en hun mogelijkheden tot reflectie over het eigen leren. Dat stelt taalwetenschapper Emmanuelle Le Pichon-Vorstman in haar proefschrift.

Le Pichon-Vorstman heeft onderzocht welke gevolgen het aanleren van een vreemde taal heeft op het vermogen van kinderen om te reflecteren op het feit dat ze iets nieuws leren. De centrale vraag in haar proefschrift is of er een verschil bestaat tussen kinderen die een vreemde taal leerden vanaf de geboorte en kinderen die een vreemde taal leerden op een leeftijd dat ze zich hiervan bewust waren. In het laatste geval zou je kunnen spreken van een bewuste taal-leerervaring.

De onderzoekster heeft de reacties van 101 kinderen geanalyseerd, waarvan een deel wél een bewuste taal-leerervaring had en een deel niet. Aspecten die ze in de analyse betrok waren hun perceptie van de situatie, hun bereidheid om te communiceren en de communicatieve strategieën waarover de kinderen beschikten. De resultaten laten zien dat een bewuste ervaring van het leren van een vreemde taal inderdaad leidt tot significant betere prestaties op de onderzochte aspecten. Een bewuste taal-leerervaring blijkt relevanter dan tweetaligheid op zichzelf voor de ontwikkeling van de communicatieve en reflectieve vermogens.

 

Bron: Universiteit Utrecht