'Tijdens schoolvakanties gaat de leesvaardigheid van kinderen achteruit'

De kerstvakantie staat voor de deur. Dit betekent dat de leesvaardigheid van veel kinderen achteruit holt. Want of het nu pianospelen, turnen of lezen is; bij het leren van vaardigheden is het essentieel om daar zoveel mogelijk doorlopend mee bezig te zijn. Dat meldt het RID.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vakanties vrijwel altijd een negatief effect hebben op de leesvaardigheid van kinderen. En hoe minder zij die al beheersen, hoe groter de terugval. Als iemand eenmaal iets volledig beheerst, is die terugval er nauwelijks. Iemand die bijvoorbeeld kan fietsen en dat een jaar niet doet, kan het daarna nog even goed.

Korte oefenmomenten 

Het is belangrijk dat kinderen dagelijks het lezen oefenen met korte oefenmomenten. Elke dag een paar bladzijdes. Ook in het leesproces zelf moeten pauzes zoveel mogelijk worden vermeden. De bedoeling is om alle stapjes aan elkaar te plakken, zodat het vloeiend wordt. Eigenlijk zoals je dat ook zou doen als je een loopje op de piano leert. Iedere onderbreking brengt je weer terug naar het begin en remt de vloeiendheid.

In Rusland, de bakermat van de leerpsychologie, hebben ze daar een uitdrukking voor. Bij het leren van een vaardigheid moet je ‘het water aan de kook houden’. Dat is een zeer treffende metafoor.

Scholen proberen uiteraard het water aan de kook te houden. Kinderen starten in groep 3 met lezen en blijven dat gericht oefenen tot ze de basisschool verlaten. Toch zijn er veel onderbrekingen, zoals vrije dagen en schoolvakanties. Hierdoor gaat de ontwikkeling die het kind voor de vakantie heeft doorgemaakt, snel verloren.

Slapen 

De enige onderbreking die goed is in een leerproces is slaap. Tussendoor slapen is belangrijk. Het versterkt de verbindingen in het brein, die voortkomen uit onze ervaringen met leren.

Spelenderwijs lezen 

Ouders kunnen hun kind in de kerstvakantie helpen het water aan de kook te houden. Bijvoorbeeld door samen een spannend verhaal te lezen of door spelenderwijs te lezen tijdens leuke vakantieactiviteiten, zoals samen een kerstbrood bakken en spelletjes spelen.

Door: Nationale Onderwijsgids