Wetsvoorstel onderwijs Oekraïners kritisch ontvangen door Raad van State

De Raad van State (RvS) geeft aan bezwaar te hebben tegen de manier waarop de regering door middel van sancties scholen wil verplichten om onderwijs te geven aan Oekraïense leerlingen. Dat blijkt uit het advies dat de RvS geeft. Dat meldt VOS/ABB. 

De regering wil kunnen ingrijpen met sancties als het om ‘wat voor reden dan ook’ niet lukt om genoeg aanbod in het onderwijs te realiseren. Er zou dan een bekostigingssanctie kunnen volgen.

Goede samenwerking verstoren 

De RvS merkt op dat zo’n sanctie (en andere sancties) ervoor kan zorgen dat de goede samenwerking tussen het Rijk, gemeente en scholen kan verstoren. “Daarmee brengt het de oplossingen voor de dagelijkse praktijk niet dichterbij”, aldus de RvS. 

Motivatie 

Het zou volgens de RvS eerst duidelijk moeten zijn waarom zo’n sanctiebevoegdheid kan bijdragen aan de oplossing van concrete problemen in de praktijk. Die motivatie ontbreekt nu nog. Dat is dan ook de reden dat de RvS het wetsvoorstel in zijn huidige vorm afraad

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk