Regels omtrent ouderbijdrage lappen meeste scholen aan hun laars

Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) vindt het onacceptabel dat leerlingen niet mee op schoolreisje kunnen als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Scholen moeten de regels omtrent de vrijwillige ouderbijdrage altijd vermelden, maar lang niet iedere school doet dat. Wiersma komt nu in actie, binnenkort ligt er bij alle basis- en middelbare scholen een brief van hem op de deurmat. Dat meldt RTL Nieuws.

In de wet die afgelopen schooljaar inging staat dat de vrijwillige ouderbijdrage ook écht vrijwillig moet zijn. Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan activiteiten die de school organiseert. Ook als ouders die vrijwillige bijdrage niet willen of kunnen betalen. 

Uit onderzoek van Stichting Leergeld blijkt dat van de 120 onderzochte middelbare scholen de helft dat niet doet. “Ik vind het erg onwenselijk en onjuist dat scholen niet duidelijk maken aan ouders dat de vrijwillige ouderbijdrage echt vrijwillig is en dat kinderen niet langer uitgesloten mogen worden van extra activiteiten als ouders niet betalen”, aldus Wiersma. Na zijn brief volgt er nog een grotere campagne.

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is belangrijk voor scholen omdat activiteiten zoals excursies, buitenlandse reizen en bijlessen niet gefinancierd worden vanuit de overheid. De gemiddelde ouderbijdrage was landelijk vorig jaar zo’n 57 euro, maar op sommige scholen is het geen uitzondering om bedragen boven de 600 euro te betalen. 

Bij de Inspectie van het Onderwijs zijn dit schooljaar tot nu toe 88 meldingen over de ouderbijdrage binnengekomen. In veel gevallen zijn dat meldingen van ouders die aangeven dat de school van hun kind vraag om de bijdrage te betalen.

Tekortkomingen in de communicatie 

De inspectie heeft onderzocht of de school in kwestie zich bij het vragen van de ouderbijdrage aan de wet houdt. Er blijkt vaak sprake van tekortkomingen in de communicatie over het vrijwillige karakter van de bijdrage. De communicatie is onjuist, onvolledig of onduidelijk. Als de school zich niet aan de wet houdt dan kunnen ze een boete verwachten. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk