Coronamaatregelen vervallen, maar schoolsluiting nog wel doorgeven

Tijdens de coronapandemie past de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht regelmatig aan. Per 23 maart 2022 komen de meeste landelijke coronamaatregelen te vervallen. Dat meldt de Onderwijsinspectie. 

De inspectie doet waar zij dat nodig vindt onderzoek op locatie. Daarbij blijft de inspectie rekening houden met specifieke situaties bij scholen en onderwijsinstellingen. Waar dat passend is maakt de inspecteur gebruik van digitale middelen.

Meldpunt schoolsluiting 

Scholen en instellingen die vanwege besmettingen sluiten en ook scholen/instellingen die na sluiting weer opengaan, worden nog steeds opgeroepen dit te melden via het meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus. Melden is belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids