Ouders en Onderwijs: meeste ouders zijn tegen vervroegen kerstvakantie

De kerstvakantie moet niet met een week worden vervroegd. Dat vindt een meerderheid van de ouders. Zo blijkt uit een peiling van Ouders & Onderwijs onder ruim 1.700 ouders. Van de ouders die aan de peiling meededen geeft 60 procent aan dat scholen wat hen betreft sowieso openblijven. Dit meldt Ouders & Onderwijs. 

Ouders geven daarbij aan dat hun kinderen dit schooljaar al veel lessen moesten missen. Maar liefst 79 procent van de kinderen heeft als gevolg van corona dit schooljaar al lessen gemist. Dit kwam vooral door uitval van leraren en doordat kinderen zelf verkoudheidsklachten hadden. Voor 51 procent van de ouders geldt dat hun kind dit schooljaar al 3 of meer keren door corona thuis zat.

Maatregelen op scholen 

De nieuwe maatregelen kunnen niet allemaal op steun van ouders rekenen. Met name de mondkapjes vanaf groep 6 op de basisgroep is volgens een meerderheid (53 procent) van de ouders geen passende maatregel. Het zelftesten vanaf groep 1 kan slechts rekenen op de steun van 22 procent van de ouders. De helft van de ouders is wel voorstander van een boostershot bij leraren (49 procent). Over het algemeen vinden de ouders de maatregelen op scholen meer dan voldoende. Slechts een kwart van de ouders vindt dat er meer maatregelen moeten komen.

Kabinet

Komende week hakt het kabinet een knoop door over eventuele extra maatregelen in het onderwijs. Eerder adviseerde het OMT een verlengde kerstvakantie en preventieve zelftesten voor alle basisschoolleerlingen. Het kabinet gaf gisteren al aan voorlopig niet van plan te zijn de scholen te sluiten.

Het Landelijk Ouderpanel 

Het onderzoek werd afgelopen week uitgevoerd onder ouders in het Landelijk Ouderpanel en via een open vragenlijst. Er is sprake van een peiling, geen representatief onderzoek. De vragenlijst is ingevuld door 1.708 ouders. Onder de respondenten zijn ouders met kinderen op het basisonderwijs oververtegenwoordigd.

Door: Nationale Onderwijsgids