Bewegingsvaardigheden van alle kinderen in Enschede komende drie jaar getoetst

Maar hoe staat het er voor met de schoolkinderen in Enschede? De Gemeente Enschede, Sportaal en de schoolbesturen in het Basis Onderwijs hebben de handen ineengeslagen en gaan vanaf dit schooljaar alle basisschoolkinderen in Enschede toetsen aan de hand de van de MQscan. De rol van motoriek is namelijk een cruciale bij gezondheid. Dit meldt de gemeente Enschede.

In het verleden zijn aan de Tweede Kamer petities aangeboden waarin wordt opgeroepen om kinderen op school te laten toetsen op beweegvaardigheid. Grote namen zoals voetbalcoaches Ronald Koeman en Sabrina Wiegman en schaatstrainer Jac Orie zette deze petities kracht bij. Jac Orie geeft nog onlangs in zijn podcast aan dat hij zich echt zorgen maakt om  jeugd. ‘Ze gaan naar school met de e-bike of worden met de auto gebracht’

Jeugd beweegt minder

Ook in Enschede worden de signalen dat de jeugd minder beweegt al langere tijd opgemerkt door combinatiefunctionarissen van Sportaal en gymleerkrachten vanuit het basisonderwijs.

MQscan

Een goede veelzijdige motoriek bij kinderen is een belangrijke voorspeller in het actieve beweeggedrag op latere leeftijd, wijst wetenschappelijk onderzoek uit. Daarnaast heeft voldoende bewegen ook effect op het fysieke en mentale welbevinden van kinderen en zijn er relaties te leggen naar de ontwikkeling van de cognitieve functies en het leervermogen. Dit alles maakt dat Jeroen Geerink van Sportaal het belang van monitoring van de motorische vaardigheid op de agenda heeft gezet. ‘In Enschede is er nauwelijks data beschikbaar over de motorische ontwikkeling van de jeugd (4 t/m 12 jaar). Om het belang van sporten, bewegen en gezondheid meer kracht bij te zetten is er simpelweg data nodig. Met de inzet van de MQscan gaat die gewenste data over de motorische ontwikkeling er komen. Geerink: ‘het verkrijgen van die data is niet het doel, het is slechts een weergave van de Enschedese situatie. Die situatie moet het vertrekpunt gaan zijn voor vernieuwingen binnen het bewegingsonderwijs, sportbeleid en we willen graag de koppeling maken naar een gezonde leefstijl’. Het spreekt voor zich dat alle Enschedese gymleerkrachten in het Primair Onderwijs unaniem waren over het belang van de inzet van de MQscan. De Gemeente Enschede ziet het belang en draagt bij om de MQscan structureel in te zetten, evenals de schoolbesturen.

Intelligentie scores 

Marcel Poppink, voorzitter van College van Bestuur van Stichting Consent, vertelt dat binnen scholen tot dusver alleen werd gewerkt met intelligentie scores een must voor als leerlingen de basisschool verlaten. De stichting, die alle openbare basisscholen in Enschede vertegenwoordigt, erkent dat een goede motoriek de kinderen verder brengt in hun latere maatschappelijke carrière. 

Beweegbaan

De meting vindt twee keer per jaar plaats. De MQ Scan wordt afgenomen door middel van een beweegbaan die kinderen in de gymzaal moeten afleggen. De tijd die ze er over doen geeft aan of een kind gemiddeld, boven- of ondergemiddeld motorische vaardig is voor zijn of haar leeftijd.

De groepsleerkracht bouwt de baan via specifieke instructies op om zodoende de test te kunnen uitvoeren. Voor de school geeft het inzicht in de vaardigheden en voor de kinderen is het leuk om te doen. Het systeem is volledig AVG-proof en persoonsgegevens worden geanonimiseerd.

Drie jaar

Afgesproken is dat de beweegvaardigheid de aankomende drie jaar wordt gevolgd. Het eerste jaar worden de kosten volledig vergoed door de gemeente.

Door: Nationale Onderwijsgids