Onderzoek: Pesten heeft ook op lange termijn negatieve gevolgen

Gepest worden kan leiden tot mentale gezondheidsproblemen meteen nadat je gepest bent geweest, zoals het hebben van een negatief zelfbeeld of je depressief of eenzaam voelen. Een team van onderzoekers van Tilburg University, Universiteit Antwerpen en Open Universiteit Heerlen heeft aangetoond dat er ook lange-termijn gevolgen zijn zoals angst en een minder positief mensbeeld bij jongvolwassenen die tijdens de adolescentie zowel online als offline gepest werden. Dit meldt Tilburg University in een persbericht. 

De onderzoekers bevraagden meer dan 1600 Nederlandse en Vlaamse jongvolwassenen tussen 18 en 26 jaar over hun pestervaringen tussen de leeftijd van 10 tot 18 jaar en hun huidige mentale gezondheid.

Online en offline gepest

“De huidige generatie van jongvolwassenen is de eerste generatie die zowel online als offline gepest is kunnen worden tijdens de kindertijd en adolescentie en dat maakt hen een interessante groep om lange-termijn gevolgen te onderzoeken", zegt dr. Sara Pabian, hoofdonderzoeker van dit project van de Tilburg School of Humanities and Digtital Sciences.

Voormalige slachtoffers hebben tijdens de volwassenheid, een minder positief zelfbeeld, meer angst voor het leggen van sociale contacten, en zijn minder tevreden over hun leven in vergelijking met volwassenen die niet gepest zijn geweest.

Negatieve én positieve impact

“Vooral de huidige perceptie over de negatieve impact van deze nare gebeurtenissen lijkt het verband tussen ernst van de online en offline pestervaringen en mentaal welbevinden tijdens de volwassenheid te verklaren”,  aldus Pabian. “Wie vaker en ernstig gepest is geweest ervaart een grotere negatieve impact vandaag en die hangt dan weer samen met een lager mentaal welbevinden.”

Voormalige slachtoffers beschreven niet alleen een impact op het mentaal welbevinden, maar ook een negatieve impact op hun persoonlijkheid (wie ze zijn vandaag) en op hun fysieke gezondheid. Naast een negatieve impact beschreven sommige respondenten ook een positieve impact, zoals weerbaarder zijn, zich metaal en fysiek sterker voelen en het hebben van hechte vriendschappen met personen die voor hen opkwamen.

Door: Nationale Onderwijsgids