Sloop van voormalige basisschool in Malden gaat waarschijnlijk toch niet door

Het voormalige pand van basisschool de Vuurvogel in Malden gaat waarschijnlijk niet tegen de vlakte. Volgens de gemeente Heumen staan beide opties, sloop of nieuwbouw, nog open. Dit meldt de Gelderlander.

Het zag er dit voorjaar nog naar uit dat het gebouw sowieso tegen de grond moest vanwege nieuwbouw. Dit had de raad in april besloten nadat er geen alternatieve locatie was gevonden voor het schoolpand. Een aantal erfgoedorganisaties hebben sindsdien hun best gedaan om het gebouw op de lijst van gemeentelijke monumenten te krijgen. Gebouwen op die lijst worden nooit gesloopt.

Cultureel erfgoed

Volgens de erfgoedorganisaties, Erfgoedplatform Heumen, de Bond Heemschut Gelderland en het  Cuypersgenootschap, is het schoolgebouw een bijzonder voorbeeld van naoorlogs cultureel erfgoed. Ook zou de school de eerste jenaplanschool zijn van Nederland.

Onderzoeken op locatie

De gemeente gaat ondertussen gewoon verder met onderzoek op locatie. Het gaat dan om verschillende onderzoeken die verplicht zijn volgens de Wet natuurbescherming. Een verkennend bodemonderzoek en een verkennend archeologisch onderzoek zijn allebei nodig, zowel bij sloop van het gebouw als bij behoud en herbestemming.

Door: Nationale Onderwijsgids