Tijdens WereldStotterDag richt het Stotterfonds zich tot ouders van stotteraars

Dit jaar richt de campagne van WereldStotterDag zich op het geven van voorlichting aan ouders van kinderen met stotteren. Over wat zij zelf kunnen doen als hun kind last heeft van stotteren. Dit meldt het StotterFonds. 

Van alle jonge kinderen maakt 5 tot 17 procent een periode van onvloeiend spreken door. Vaak gaat dat vanzelf over. Bij 0,7 tot 1 procent ontwikkelt zich dit door tot stotteren. De grote vraag van ouders is vaak: ‘Hoe komt het dat mijn kind stottert en wat kunnen we eraan doen?’ Daarom is het belangrijk dat ouders weten dat zij niet de oorzaak zijn van het stotteren van hun kind , maar dat stotteren andere oorzaken heeft. Zij kunnen wel meehelpen om het spreken voor hun kind makkelijker te maken. Daarom richt de campagne van WereldStotterDag zich dit jaar op het informeren van ouders over wat zij zelf kunnen doen.

Patiëntenvereniging Demosthenes organiseert op 22 oktober een online activiteit voor ouders. Daarnaast is er een patiëntenversie van de Herziene Richtlijn Stotteren , kinderen, adolescenten en volwassenen 2020 gepubliceerd. 

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: StotterFonds