Loonsverhoging voor alle medewerkers op basisscholen

Na lange onderhandelingen zijn onderwijsbonden en werkgevers het eens geworden over een loonsverhoging in het basisonderwijs. Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen er met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar 2,25 procent bij, maakte de Algemene Onderwijsbond (AOb) bekend.

In december wordt de eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd van 6,3 naar 6,5 procent. Deze nieuwe cao loopt maar tot eind december van dit jaar. Over de verdeling van de 500 miljoen euro die het demissionaire kabinet wil besteden aan het verhogen van lonen voor leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel, moeten nog afspraken worden gemaakt. Dat gebeurt volgens de AOb in de cao voor 2022.

Loonkloof

De extra 500 miljoen euro is bedoeld voor het gedeeltelijk overbruggen van de loonkloof tussen medewerkers in het basisonderwijs en de collega’s in het voortgezet onderwijs.

Extra geld vanuit Den Haag

"We hebben lang over de huidige cao onderhandeld. Dat kwam doordat het hele schooljaar overhoop lag door corona en omdat zowel de vakbonden als de werkgevers vonden dat er extra geld vanuit Den Haag nodig was", zegt Thijs Roovers van de AOb.

Het onderhandelaarsakkoord wordt deze week voorgelegd aan de AOb-leden.

Door: ANP