Voorlopig nog niet gezond eten en meer bewegen op school

Er wordt voorlopig nog geen besluit genomen over het gezonder maken van scholen. Het huidige demissionaire kabinet zal zich hier niet meer over buigen, vanwege de mogelijk erg hoge kosten en extra druk op het onderwijs die hiermee gepaard gaan. Dit meldt VOS/ABB op basis van een brief die staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) mede namens minister Arie Slob (Onderwijs) aan de Tweede Kamer stuurde.

In november 2020 verscheen de RIVM-verkenning ‘Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer beweging’. Hierin stond dat de invoering van een gezonde schoollunch in combinatie met meer bewegen op school ervoor zou kunnen zorgen dat het aandeel van kinderen tussen de vier en achttien jaar met overgewicht in 20 jaar tijd zou kunnen dalen van 13,5 procent naar 10,2 procent. Het aandeel van kinderen met obesitas zou kunnen afnemen van 2,8 procent naar 2,3 procent. De verkenning toont ook aan dat het instellen van een gezonde lunch en meer beweging voor alle basisschoolleerlingen in Nederland ruim 1,5 miljard euro per jaar zou kosten.

In zijn brief aan de Tweede Kamer laat Blokhuis namens het demissionaire kabinet weten dat een besluit over deze situatie “in de bredere context van meer investeringen” wordt doorgeschoven naar de volgende regeerperiode. Naast de hoge kosten heeft de extra belasting voor het onderwijs ook invloed gehad op deze beslissing. Blokhuis schrijft dat deze belasting “bovenop de huidige werkdruk en uitdagingen die de coronacrisis voor het onderwijs met zich meebrengen” komt.

Door: Nationale Onderwijsgids