Om de vijf jaar laat de stichting Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters (LOVK) onderzoek doen naar haar doelgroep, de varende gezinsbedrijven. Onlangs presenteerde de LOVK het rapport ‘Varende kinderen beter in beeld', met een prognose van de toekomstige omvang van de doelgroep en de belangrijkste kenmerken van bedrijf en gezin aan boord.

De prognose is dat de LOVK de komende jaren op de wettelijke teldata circa 275 leerlingen mag verwachten. Daarmee is de LOVK terug op het hoge niveau van 2001. Dit aantal wordt nog hoger als de trend doorzet dat ook nieuwe doelgroepen van het onderwijs van de LOVK gebruik gaan maken.

Het onderzoek brengt tevens de behoeften van de doelgroep met betrekking tot de inrichting en de organisatie van het onderwijs en de communicatie hierover in kaart. Dat levert veel interessante en actuele informatie op en laat nieuwe trends zien. Zo is er bij ouders een voorkeur voor ligplaatsscholen, leeft de vraag naar onderwijs op niveau groep drie en is er behoefte aan het uitbouwen van digitale voorzieningen.

De meeste ouders geven aan dat zij een groter belang hechten aan ligplaatsscholen dan aan reguliere basisscholen en peuterspeelzalen. Zij vinden de ligplaatsscholen zo belangrijk omdat ze daar de achtergrond van de kinderen en de ouders kennen en omdat daar ook daadwerkelijk rekening mee gehouden wordt.

Bron: De Scheepvaartkrant