Cao voor het primair onderwijs 2019/2020 uitgewerkt en online

De cao voor het primair onderwijs is uitgewerkt en staat nu online. In december gingen alle onderwijspartijen akkoord met de nieuwe cao. De cao PO loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2020. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond.

In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over onder andere loonsverhoging: het onderwijspersoneel krijgt vanaf januari een loonsverhoging van 4,5 procent en een bonus. De bonus bedraagt 875 euro bij een voltijdbaan. De rest ontvangt de bonus naar rato. Ook krijgt het personeel een eenmalige nabetaling in februari, die neerkomt op een derde van het maandloon in januari 2020 bij een voltijdbaan. Daarnaast zijn er nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt voor schooldirecteuren en onderwijsondersteuners, die meer recht doen aan hun complexer geworden takenpakket.

De uitgewerkte cao PO 2019/2020 is hier te vinden.

Door: Nationale Onderwijsgids