Voorrang op woonruimte in Amsterdam voor onderwijs- en zorgpersoneel

In Amsterdam is een tekort aan onderwijs- en zorgpersoneel. Om te voorkomen dat dat tekort nog groter wordt, krijgen medewerkers met een huisvestingsprobleem sinds 2018 voorrang op bepaalde sociale en middeldure huurwoningen. Dit begon als een experiment, maar is nu vastgelegd in de Huisvestingsverordening (en dus beleid). Ook is nu vastgesteld wie er precies recht hebben op deze woningen. Dit meldt gemeente Amsterdam.

Er worden jaarlijks in ieder geval 50 tot 100 sociale huurwoningen en 50 tot 100 middeldure huurwoningen beschikbaar gesteld voor onderwijs- en zorgpersoneel. In aanmerking komen:
 
  • Bevoegde leerkrachten (po) en docenten (vo, eerste of tweedegraads) in het primair of voortgezet onderwijs in Amsterdam.
  • Medewerkers in een jeugdzorg-, thuiszorg-, of zorginstelling of ziekenhuis in Amsterdam die directe zorg of ondersteuning verlenen aan patiënten en cliënten.
 
Op deze website staat meer over de voorwaarden en is overige informatie te vinden. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids