Normal_geld_briefgeld_munten

Minister Slob maakt zich zorgen om toenemende reserves in het onderwijs. Hij geeft aan dit vooral bij samenwerkingsverbanden een zorgelijke ontwikkeling vinden. Geld bedoeld voor het onderwijs, moet zo veel mogelijk in de klas terecht komen, stelt hij. Dit laat hij weten in antwoord op Kamervragen van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks.

Westerveld vroeg naar de toegenomen reserves van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Zij wilde van de minister weten of het klopt dat de financiële reserves van deze verbanden afgelopen jaar zijn gestegen van 240 miljoen naar 260 miljoen euro. Hier antwoordde de minister bevestigend op. Hij geeft aan hier bezorgd over te zijn, omdat de samenwerkingsverbanden volgens hem minder risico’s lopen dan schoolbesturen. Bovendien hoeven zij amper langlopende verplichtingen aan te gaan. 
 
De minister meldt dat hij niet op de hoogte is van alle redenen waarom de reserves worden aangehouden. Hij laat weten dat er voor het einde van het jaar een onderzoek van Oberon gepubliceerd zal worden, dat hier dieper op ingaat. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids