Logo_logo_beeld_en_geluid

Vanaf dit schooljaar gaan Beeld en Geluid en journalistiek-educatieve organisatie DROG samenwerken op het gebied van onderwijs. DROG ontwikkelde diverse workshops en trainingen op gebied van desinformatie, die nu door Beeld en Geluid worden aangeboden voor het onderwijs. DROG blijft betrokken als kennispartner en zal zich richten op conceptontwikkeling, onderzoek en internationale activiteiten. De partijen blijven gezamenlijk verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en kwaliteitsborging van de workshops en trainingen. Dit meldt Beeld en Geluid.

Door het bundelen van de kennis, expertise en netwerk verwachten beide partijen de komende jaren een impact te realiseren op het gebied van de bevordering van mediawijsheid in het onderwijs, in het bijzonder op het gebied van weerbaarheid tegen desinformatie. De trainingen zijn te boeken via de website van Beeld en Geluid.
 

Nepnieuws produceren en herkennen

Het aanbod bestaat uit een workshop Fake News voor 14+, een online game voor de leeftijd 8 tot 10 en een docententraining waarin docenten zelf een les leren geven over desinformatie en misleiding in de media. De lesprogramma’s zijn gestoeld op DROG’s methode: je kunt nepnieuws het best leren herkennen door het zelf een keer te maken. Leerlingen produceren hun eigen nepnieuwsbericht aan de hand van veel voorkomende technieken, zoals emotionele manipulatie, polarisatie en het vervalsen van volgers en bewijs. Op deze manier maken ze kennis met de wereld achter desinformatie en ervaren ze hoe makkelijk mensen te misleiden zijn en hoe snel nepnieuws zich kan verspreiden.
 

Digitale weerbaarheid van scholieren

Vanaf 2020 onderzoeken het lectoraat journalistiek en innovatie van Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ) in Tilburg en het lectoraat crossmediale communicatie van Hogeschool Utrecht (HU) het effect op de digitale weerbaarheid van scholieren. In hoeverre is het injecteren van nepnieuws een effectieve methode om scholieren weerbaarder te maken tegen nepnieuws? Aan de hand van de inzichten uit het onderzoek worden de workshops doorontwikkeld om de langdurige impact bij leerlingen te vergroten. De eerste resultaten van het onderzoek worden halverwege 2020 verwacht. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids