Normal_school_kinderen_basisschool

Nu het gepersonaliseerd leren door steeds meer scholen omarmd wordt, is ook de inrichting van het klaslokaal aan vernieuwing toe. Steeds meer scholen kiezen voor een flexibele leeromgeving. Dit meldt Brabants Dagblad.

Marktleider op het gebied van interieur voor scholen EromesMarko ziet de vraag naar een flexibele leeromgeving toenemen. Volgens interieuradviseur André Veldhuizen komt dit door de opmars van gepersonaliseerd leren. Hiervoor is een vorm van maatwerk nodig die verder gaat dan alleen het leren zelf. Ook het interieur moet zich aanpassen aan de nieuwe leervorm. Dit kan door flexibel meubilair in te zetten: “Kinderen moeten makkelijk alleen, in kleine groepjes of juist wel klassikaal les kunnen krijgen. In één klaslokaal heb je dus verrijdbare en flexibel meubilair nodig.”
 
Een andere trend die ervoor zorgt dat meer scholen een flexibele leeromgeving willen nastreven, is het staand of bewegend onderwijs. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat het niet goed is voor kinderen om de hele dag te zitten, volgens Veldhuizen. 
 
Het merendeel van de nieuwe aanvragen van scholen is nog steeds volgens de traditionele opstelling. Veldhuizen verwacht dat die scholen over 10 jaar spijt hebben van deze keuze. “Alle onderzoeken wijzen uit dat flexibel en bewegend onderwijs meer oplevert. Het gaat uiteindelijk echt die kant op". Bovendien kan de flexibele opstelling op een traditionele manier worden neergezet, maar werkt het andersom niet.
 
Scholen hopen door de flexibelere manier van werken gedragsproblemen te verminderen en kinderen wat zelfstandiger te maken, zeggen ze tegen het Brabants Dagblad. De leerlingen kunnen namelijk elke dag zelf beslissen waar ze willen werken en of ze dat zittend of staand doen. Dat hoeft niet voor ieder kind goed te zijn. Sommige leerlingen zijn juist gebaat bij een vaste plek of concentreren zich beter naast andere kinderen. Ook dit is een kwestie van maatwerk.
 
Door: Nationale Onderwijsgids