Docent Van Manen mag van rechter ontslagen worden door ROC Nijmegen

Docente Paula van Manen van het ROC Nijmegen mag van de rechter ontslagen worden door haar werkgever. Zij was in december 2019 op non-actief gezet door het schoolbestuur vanwege haar kritische boek Wanneer krijgen we weer les? over gepersonaliseerd leren. Dit meldt Algemene Onderwijsbond.

Van de drie gronden die het roc-bestuur aanvoerde voor ontslag, vond de rechter alleen de ‘verstoorde arbeidsrelatie’ zwaarwegend genoeg. Van Manens functioneren als docent staat niet ter discussie. 
 
Van Manen werd door haar werkgever ROC Nijmegen begin december in eerste instantie voor een periode van vier weken geschorst. Aanleiding was haar kritische boek over de doorvoering van gepersonaliseerd leren in het onderwijs. De naam van de school komt in het boek niet voor, en ze gebruikt pseudoniemen, maar voor de leerkrachten en studenten is het duidelijk dat zijzelf worden bedoeld. De schoolleiding vindt dat de manier waarop kritiek geuit is in het boek niet acceptabel is en dat deze vorm van publiciteit ertoe geleid heeft dat collega’s zich in hun integriteit en privacy aangetast voelen. 
 
Dit laatste wordt haar inderdaad aangerekend door de Nijmeegse kantonrechter, maar is op zichzelf geen reden voor ontslag. Een gevraagde ‘billijke vergoeding’ van 90 duizend euro aan Van Manen voor onder meer immateriële schade wees de rechter af. Wel heeft de docent recht op de wettelijke transitievergoeding. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids