Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Annelies Opstraat start bij de Inspectie van het Onderwijs met ingang van 1 oktober 2019. De directie Rekenschap en Juridische Zaken is verantwoordelijk voor het financiële toezicht op onderwijsinstellingen en voor de juridische aspecten van het onderwijstoezicht. Dit meldt de Inspectie van he Onderwijs.

Ervaring

Ir. J.E.M. Annelies Opstraat werkt momenteel als directeur Onderwijs en Kwaliteit bij mboRijnland. Daarvoor vervulde ze directeursfuncties bij verschillende hbo- en mbo-instellingen. Van 1999 tot 2008 werkte ze bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; de laatste vier jaar als DG-controller bij het directoraat-generaal HBWE.
 

Passie

"Onderwijs is altijd al mijn passie geweest", zo licht ze haar overstap naar de inspectie toe. “Daarom vind ik het heel waardevol om aan het onderwijs bij te dragen. Eerst vanuit het ministerie en in het veld, nu vanuit een nieuwe invalshoek: het toezicht.”
 

Studie

Annelies Opstraat studeerde wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze heeft daarnaast een tweede- en eerstegraadsbevoegdheid wiskunde en een bachelorgraad Politieke Wetenschappen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids