Normal_appel

Het komende schooljaar is het voor scholen uit het experiment flexibele onderwijstijden nog mogelijk op dezelfde manier door te gaan. Vanaf schooljaar 2020/2021 begint een nieuw experiment. Dit laat minister Slob weten in reactie op de aangenomen motie van VVD, D66 en CDA. Dit meldt de PO-Raad.

De scholen die momenteel deelnemen betrekken bij de vormgeving van een nieuw experiment. De Kamer heeft laten weten dat flexibele onderwijstijden moeten gelden voor alle leerlingen van een school, en dat de tijden in geen geval moeten afhangen van de financiële bijdrage van ouders. Tevens moet de medezeggenschapsraad van een school met de tijden instemmen. Bovendien moet de onderwijskwaliteit op niveau zijn. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids