Normal_samenwerking34

Oberon volgt in opdracht van het OCW vanaf het schooljaar 2017-2018 de ontwikkeling van 6 scholen die in de afgelopen jaren onderwijs aan kinderen van 10 tot 14 jaar zijn gestart. Met name op het gebied van wet- en regelgeving worden moeilijkheden gemeld. Dit meldt AVS. 

Het verslag over het eerste jaar laat zien hoe de invoering van het 10-14 is verlopen. De 6 scholen hebben als doel om de schoolloopbaan en onderwijskundige vernieuwingen te optimaliseren. Bij het 10-14 wordt maatwerkonderwijs aan leerlingen geboden. Dit helpt bij hun talentontwikkeling. Voor het komende schooljaar willen de scholen proberen meer leerlingen aan te trekken, de doelgroep vergroten en tevens het onderwijsconcept uitbreiden, verbeteren en vernieuwen.
 
Al eerder werd gestuit op de knelpunten door wet- en regelgeving. De moeilijkheden die genoemd worden, komen onder andere door verschillende cao’s, verschillende bevoegdheden en verschillende onderzoekskaders voor het primair en voortgezet onderwijs. Tevens ziet Oberon dat de verplichte eindtoets en schooladvies ook als probleem gezien wordt. De eindtoets bij 10-14 onderwijs is een tussentoets, vanwege het idee van een doorgaande ontwikkeling.
 
De komende jaren komt er een uitbreiding van de 10-14 scholen. Oberon zal de ontwikkelingen blijven volgen tot en met 2020. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids