Normal_kind_lezen_leren_boek

Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben een onderzoek laten uitvoeren om te kijken wat de beste omvang en samenstelling van jeugdcollecties in Nederland is. Hieruit bleek onder andere dat op scholen met een grotere collectieomvang meer uitleningen per leerling per jaar zijn en leerlingen meer leesplezier hebben. Dit meldt Stichting Lezen.

In het onderzoek is gekeken naar bibliotheekcollecties voor kinderen tot 12 jaar op scholen en in openbare bibliotheekvestigingen. Ook de relatie tussen deze twee werd onderzocht.
 

Leesplezier

Ui het onderzoek op 23 deelnemende scholen bleek onder andere dat de normen van de Bibliotheek op school voor wat betreft collectieomvang en actualiteit van de collectie redelijk worden nageleefd. Op scholen met een grotere collectieomvang zijn meer uitleningen per leerling per jaar en hebben leerlingen meer leesplezier. De onderzoekers bevelen daarom aan om in plaats van drie boeken per leerling, vijf boeken per leerling als minimumaantal in een schoolbibliotheek te hanteren. Ook zouden leerlingen de boeken mee naar huis moeten kunnen nemen.
 

Vervangingseffect

Er lijkt sprake te zijn van een vervangingseffect: hoe meer leerlingen bij de schoolbibliotheken lenen, hoe minder bij de jeugdcollectie in de bibliotheek. Maar: het gaat erom dat de jeugd boeken leest en daarbij is het feitelijk niet belangrijk welke bibliotheekcollectie zij daarvoor gebruiken. 
 

Afstemmen van collecties

Als in het werkgebied van de bibliotheek meer dan 80 procent van de scholen wordt bereikt kunnen de collecties op elkaar worden afgestemd. Op basis van wat er op de scholen wordt aangeboden kan de collectie in de openbare locaties een verdieping (meer moeilijke boeken) of verbreding (meer populaire titels) bieden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids