Normal_school_groep_kinderen

Zoals iedereen weet zijn kinderen over het algemeen complexe wezens. Ze kunnen heel lief zijn, maar kinderen zijn ook veel eerlijker dan volwassen mensen. Dit heeft een aantal redenen. Een van die redenen is dat de cognitieve vermogens van kinderen nog niet zo goed ontwikkeld zijn. Dit betekent dus dat de normen en waarden die volwassenen hebben bij kinderen vaak nog niet aan de orde zijn. Dat is ook de reden dat pesten en eerlijkheid bij kinderen veel meer voorkomt bij volwassenen. Natuurlijk zijn er ook heel veel lieve kinderen, maar dat is dus afhankelijk per karakter. 

Een gemiddeld mens in onze samenleving die gaat op in de beschaving. Wat is bepaald door normen en waarden die wij hebben opgesteld. Bij kinderen is dit vaak nog niet het geval en dat kan er dus ook in resulteren dat kinderen een stuk rebelser zijn. Dit heeft bijvoorbeeld ook betrekking op de kleding van kinderen. Op de basisschool kan dit veel over de status van kinderen zeggen. Kinderen zijn namelijk heel veroordelend. Wanneer een kind buiten de boot valt qua kleding kan dit er bijvoorbeeld in resulteren dat het kind gepest wordt. Dat is natuurlijk iets wat je als ouder ten alle tijden wilt voorkomen. De reden dat die kinderen sneller gepest worden is omdat afwijkend gedrag op de basisschool nog veel minder wordt gewaardeerd dan in het echte leven. 
 
En zelfs in het echte leven is het soms lastig om je als non-conformist staande te houden tussen conformisten, dus ga maar na hoe dit op de basisschool eraan toe gaat. De Kinderkleren die een kind aan heeft kan dus zeer bepalend zijn voor zijn sociale rol. Dit zie je terug op alle basisscholen, maar bijvoorbeeld ook op middelbare scholen en dergelijke. Een goed advies is dan ook om kinderkleren altijd af te stemmen met de gangbaarheid van de school. In andere landen hebben ze soms bepaalde schoolkleding. Een van de reden is dat op die manier iedereen uniform is en dat er dus niet op kleding gepest kan worden. Maar dit kan ook ten koste gaan van het individu van het kind.