Normal_lezen_meisje_peuter_prentenboek

Minister Van Engelshoven kondigde gisteren een vervolg aan op de aanpak van laaggeletterdheid via het programma Tel mee met Taal (2020 tot 2024). De minister liet weten dat ze doorgaat met BoekStart en de Bibliotheek op school en meer geld gaat investeren om laagtaalvaardige ouders te bereiken via bibliotheken, bijvoorbeeld via de BoekStartcoach. Stichting Lezen is zeer blij met het aangekondigde vervolg, meldt de stichting.

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen: “Hiermee laten de bewindspersonen zien dat leesbevordering blijvende aandacht nodig heeft en dat zij vertrouwen hebben in de wijze waarop we onze leesbevorderingsaanpak met de programma's BoekStart en de Bibliotheek op school hebben opgebouwd. Dat geldt ook voor onze aanpak om laaggeletterdheid binnen gezinnen te voorkomen, bijvoorbeeld door de inzet van BoekStartcoaches.” 
 
Minister Van Engelshoven: "Naast de inspanningen om de basisvaardigheden van volwassenen te verhogen, en de inzet van het reguliere onderwijs voor kinderen en jongeren, is een blijvende inzet op leesplezier nodig. De leestijd, leesvaardigheid en leesmotivatie van kinderen en jongeren in Nederland staan namelijk onder druk. Binnen Tel mee met Taal investeren we daarom in een herkenbare preventieve aanpak via bibliotheken als aanvulling op het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid en de inzet binnen het basis- en voortgezet onderwijs, de kinderopvang en jeugdgezondheidszorg. Dit doen we met verschillende activiteiten, die zowel generiek zijn, als specifiek gericht op de laagtaalvaardige doelgroep."
 
De minister laat weten dat ze doorgaat met BoekStart en de Bibliotheek op school en meer geld gaat investeren om laagtaalvaardige ouders te bereiken via bibliotheken, bijvoorbeeld via de BoekStartcoach. Nu al worden door onder andere BoekStart en de Bibliotheek op school meer dan een miljoen kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar bereikt met leesbevorderingsactiviteiten.
 
Stichting Lezen wil de komende jaren nog meer inzetten op kwaliteit via deskundigheidsbevordering van (toekomstige) intermediairs en via het versterken van ouderbetrokkenheid bij lezen, ook bij laagtaalvaardige ouders. Daarnaast wordt het bereik van BoekStart en de Bibliotheek op school vergroot, zodat op nog meer kinderdagverblijven en scholen het plezier in lezen en voorlezen verhoogd wordt, aldus Stichting Lezen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids