Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Alle kinderen moeten mee kunnen doen met activiteiten die door de school worden georganiseerd. Dat is de strekking van de wet die SP en GroenLinks vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. In deze initiatiefwet wordt geregeld dat scholen alle kinderen moeten meenemen op schoolreizen en excursies. Maar ook deelname aan andere zaken die door de school worden georganiseerd, mag niet afhangen van een financiële bijdrage. Dit meldt GroenLinks.

Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) vinden dat het tijd is om dit in de wet vast te leggen. Kwint: "Elk jaar krijgen we weer schrijnende verhalen te horen over kinderen die niet mee mogen naar de speeltuin of de kerstviering. Heel veel scholen doen het goed, maar sommigen vertikken het simpelweg om het goede te doen. Die worden nu door onze wet verplicht om iedereen mee te laten gaan, onafhankelijk van de portemonnee van de ouders."

De discussie over de vrijwillige ouderbijdrage loopt al tientallen jaren, maar tot de dag van vandaag komt het voor dat leerlingen worden uitgesloten van activiteiten. Scholen zijn vrij in het vragen van een financiële ouderbijdrage, maar moeten wel uitdrukkelijk vermelden dat deze bijdrage vrijwillig is. In praktijk gebeurt dat niet altijd. Sommige scholen zetten ouders zelfs onder druk om de bijdrage te betalen. Ondanks dat ook minister Slob heeft aangekondigd dit onwenselijk te vinden, blijven concrete maatregelen uit.

Ook binnen de sectorraden is over de kwestie gesproken. SP en GroenLinks zien echter weinig in vrijblijvende convenanten, die ieder schoolbestuur naar eigen wens kan invullen.

Door: Nationale Onderwijsgids