Normal_spaarvarken_spaarpot_sparen_geld_pensioen

17 procent van de besturen in het primair onderwijs is mogelijk te rijk. Het gaat hierbij om een bedrag van 185 miljoen euro. Dat blijkt uit een analyse van de PO-Raad van de financiën van alle schoolbesturen. De raad kondigt daarom acties aan om deze onnodige reserves terug te dringen. Dit meldt de PO-Raad.

Navraag van de PO-Raad bij zo’n 30 'rijke' besturen leert dat scholen enerzijds voorzichtig zijn met geld uitgeven, mede vanwege de onzekerheid van de overheidsfinanciering door de jaren heen. Scholen willen geld achter de hand houden om ontwikkelingen rondom het passend onderwijs te kunnen financieren. Daarnaast zijn ze bang voor bezuinigingen, zoals de aangekondigde doelmatigheidskorting. 
 
Anderzijds is een gefundeerde jaarbegroting maken lastig voor de scholen, omdat het pas gaandeweg het schooljaar duidelijk wordt hoeveel geld besturen te besteden hebben. Een deel van het geld komt zelfs pas binnen als het schooljaar al voorbij is, schrijft de PO-Raad. Dat maakt het geheel van bekostiging erg complex.
 
De PO-Raad wil deze ‘voorzichtige bestedingscultuur’ en daarmee de overtollige reserves terugdringen. Naast een vereenvoudiging van de bekostiging, wil de PO-Raad inzetten op de ontwikkeling van een benchmark overhead: een gemiddelde voor het aantal managementfuncties per bestuur waaraan scholen zich kunnen meten. Ook is de raad van plan om nog voor de zomer een hackaton te organiseren om ingewikkelde financiële vragen waarop nu geen pasklaar antwoord is te kunnen beantwoorden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids